Po petih mesecih padcev, nekoliko vedrejši pogled slovenskih potrošnikov

Od 15. do 21. 10. 2022

Slovenski potrošniki se niso pomembno »ohladili« glede stanovanjskih nepremičnin

Po petih mesecih zniževanja (od maja do septembra) se je kazalnik zaupanja slovenskih potrošnikov v oktobru pričakovano nekoliko izboljšal (s -40 na -38), vendar nekoliko manj od naše ocene (-36). Ob tem je k izboljšanju tega kazalnika (le nekoliko je bil višji kot aprila 2020, v mesecu uvedbe najbolj strogih zajezitvenih ukrepov zopet covid-19) na mesečnem nivoju najbolj vplival nekoliko manj pesimističen pogled na finančno stanje v gospodinjstvu v prihodnjih 12 mesecih (+6 o. t.) in pogled na primernost trenutka za večje nakupe (+5 o. t.). Na drugi strani so potrošniki ocenili, da se bo raven brezposelnosti v prihodnjih 12 mesecih povečala (+4 o. t.). Četrtletni anketni vprašalnik o naklonjenosti potrošnikov do nakupa avtomobila v prihodnjih 12 mesecih je pokazal, da je ta na podobni ravni kot v predhodnih dveh četrtletjih. Glede nakupa ali gradnje stanovanja v prihodnjih 12 mesecih pa se je celo nekoliko izboljšal, kar je večje presenečenje. Tudi naklonjenost do izboljšave stanovanja v prihodnjih 12 mesecih se je nekoliko izboljšala. Zelo zanimiv pogled je tudi pogled potrošnikov na gibanja cen v prihodnosti. 39 % potrošnikov (5 o. t. manj kot v septembru) ali najmanj po septembru 2021 jih pričakuje, da bodo cene rasle hitreje, 36 % pa, da bodo naraščale po enaki stopnji (6 o. t. več). Nižjo stopnjo rasti pričakuje slaba šestina potrošnikov. Aktualna pričakovanja profesionalnih napovedovalcev so sicer takšna, da vsi po vrsti pričakujejo nižje rasti cen v prihodnosti. Kdo bo imel prav v prihodnjih mesecih, pa bo največ odvisno od gibanja cen naftnih derivatov na mednarodnih trgih. Vir: Statistični urad RS

Gradbeni sektor ponovno močno povečal interes za zaposlovanje
Kazalnik zaupanja v gradbeništvu se je okrepil za 5 o. t., kar je bilo pozitivno presenečenje. Tako je bil za 28 o. t. višji od dolgoletnega povprečja. Na zvišanje kazalnika je predvsem vplival kazalnik, ki se je predhodni mesec tudi znižal - pričakovano zaposlovanje (+13 o. t.), medtem ko se je kazalnik skupna naročila znižal za 3 o. t. Upadel je tudi kazalnik negotovosti, in sicer za 1 o. t. v primerjavi s prejšnjim mesecem ter 4 o. t. v primerjavi z marcem 2022, ko je bila njegova vrednost najvišja (23 o. t.). Največ gradbenih podjetij je kot glavni omejitveni dejavnik navedlo visoke stroške materiala (62 % podjetij, +4 o. t. več kot v prejšnjem oktobru), sledili so pomanjkanje usposobljenih delavcev (53 %, + 4 o. t.) in visoki stroški dela (38 %, +5 o. t.). Vir: Statistični urad RS
Nemški finančniki z nekoliko manj pesimizma glede prihodnjega poslovanja

Indikator ZEW se je oktobra pričakovano (naša ocena, konsenz je menil nasprotno) povečal, in sicer za 2,7 o. t., na sicer na še vedno nizko vrednost -59,2. Ocena aktualnih razmer se je pri tem poslabšala za 11,7 o. t. na -72,2, pričakovanja pa so se izboljšala. Po naši oceni je to posledica padca promptnih (spot) cen zemeljskega plina TTF in električne energije. Vir: ZEW

Semafor napovedi


V prilogi podrobneje analiziramo še spodaj navedene teme:

Zmeren padec gospodarske klime v oktobru pričakovanPredelovalne dejavnosti pretežno ohranjajo proizvodnjo zaradi obsežne zaloge naročilV storitvah brez velikih spremembTrgovina na drobno oktobra pričakovano klonilaSloveniji se obetajo upočasnjeni obrati, verjetnost recesije nizkaMoody's potrdil ustrezno bonitetno oceno SlovenijiPotrebe po obratnem kapitalu dvigujejo obveznosti in terjatve podjetijGospodinjstva v enem letu okrepile predvsem naložbe v kapital, in sicer pretežno zaradi rasti vrednosti delnicAvgusta še naglica pri najemanju posojil pod ugodnimi pogoji, izstopala energetikaPodjetja avgusta okrepila vloge, gospodinjstva pa so jih namenila počitniški porabi in nakupom šolskih potrebščinSlabih posojil nič kaj veliko večBrez pretresov na trgu dela v avgustuPreporod poslovne gradnje?Septembrski dvig cen domačega premoga ključen za rast cen industrijskih proizvodovVisoka inflacija znižuje relativno zadolženost, še posebej največjih dolžnikovPadec gradbenih del manj izrazit v avgustu od pričakovanjDogodki v tekočem tednu: prva ocena sestavljenih PMI v mesecu oktobru v razvitih gospodarstvih

Ključne aktualne teme za poslovne uporabnike
Inflacija, cene in dosegljivost surovin, zajezitveni ukrepi in državni odloki, fiskalna politika po 2023, pomanjkanje zaposlenih, cene nepremičnin, obrestne mere (kratkoročne in dolgoročne), zelena transformacija in NOO, cene električne energije, nafte in zemeljskega plina, shema pomoči za energetsko-intenzivna podjetja, davčna reforma, geopolitične napetosti v vzhodni Evropi, nova koalicijska pogodba, gospodarske sankcije, embargo na uvoz energentov iz Rusije, redukcije zemeljskega plina, zaposlovanje tujcev, pandemija COVID-19, recesija.

Legenda: po pomenu rastoče (max. 3), po pomenu padajoče (max 3)


Več si preberite v prilogi

PR: GZS