Družba GEN-I je na Bledu predstavila svoj energetski koncept lokalnih sončnih skupnosti, ki prinaša trajnostno rešitev za energetsko samozadostnost, zmanjševanje stroškov in trajnostni razvoj. Na strokovni konferenci so zbrani predstavniki občin in javnih organizacij prisluhnili izkušnjam, pridobljenim po zagonu prve sončne skupnosti v Ajdovščini.

Datum objave:
21. junij 2024

Avtor:
Mare Bačnar

Avtor fotografij:
arhiv GENI

Družba GEN-I je na Bledu predstavila svoj energetski koncept lokalnih sončnih skupnosti, ki prinaša trajnostno rešitev za energetsko samozadostnost, zmanjševanje stroškov in trajnostni razvoj. Na strokovni konferenci so zbrani predstavniki občin in javnih organizacij prisluhnili izkušnjam, pridobljenim po zagonu prve sončne skupnosti v Ajdovščini. 

Lokalne sončne skupnosti prinašajo številne prednosti, med katerimi izstopajo energetska samozadostnost, trajnostni razvoj in zmanjšanje stroškov. Te skupnosti omogočajo bolj predvidljivo obvladovanje stroškov za električno energijo, kar je še posebej pomembno v času, ko mnogi nimajo možnosti, da bi si postavili svoj lasten vir električne energije. S pomočjo lokalnih sončnih skupnosti lahko občine zagotovijo energijo za delovanje občinskih stavb, lokalnih organizacij in okoliških prebivalcev, kar prinaša številne koristi.

Prva lokalna sončna skupnost v Ajdovščini
Prva lokalna sončna skupnost v Ajdovščini je bila postavljena na strehi osnovne šole v vasi Budanje. Namenjena je bila samooskrbi lokalnih prebivalcev v sedmih stanovanjskih hišah. S pozitivnimi izkušnjami tega pilotnega projekta so spomladi leta 2023 zgradili pravo lokalno sončno skupnost, ki združuje sončne elektrarne na skupni površini 5.432 m2 na petih občinskih objektih. Te sončne elektrarne letno proizvedejo 873.000 kWh električne energije, kar pomeni 510 ton prihranka CO2 na leto. S tem projektom so pomembno prispevali k proizvodnji zelene energije in trajnostnemu razvoju občine Ajdovščina.

Izkušnje in nasveti strokovnjakov
Na konferenci so strokovnjaki iz družb GEN-I, GEN-I Sonce in Občine Ajdovščina delili praktične izkušnje in nasvete za vzpostavitev lokalne sončne skupnosti. Poudarili so, kako pomembno je učinkovito upravljanje in uporaba sončne energije za zmanjšanje stroškov. Prav tako so izpostavili manjšo odvisnost od tržnih nihanj, kar prinaša večjo stabilnost pri načrtovanju energetskih potreb. Lokalna sončna skupnost omogoča zeleni preboj in postane zgled trajnostnega razvoja. GEN-I ponuja celovite storitve, ki vključujejo financiranje, postavitev elektrarn, registracijo in upravljanje, kar omogoča enostavno vzpostavitev sončne skupnosti na ključ.

Prednosti za vse udeležence
Lokalne sončne skupnosti omogočajo dostop do obnovljive energije za vse, ne glede na velikost in vrsto uporabnika. Občinske strehe pridobijo dodatno vrednost, saj postanejo vir energije, ki je cenejša od tiste, kupljene na trgu. Zaradi deljenja elektrike znotraj ožjega geografskega področja so tudi stroški omrežnine nižji. V skupnost se lahko vključijo tudi tisti, ki nimajo ustreznih lastnih površin ali finančnih sredstev za lastno elektrarno, kar omogoča širšo dostopnost in vključevanje različnih udeležencev.

Vloga Skupine GEN-I pri vzpostavitvi sončnih skupnosti
Skupina GEN-I, še posebej njihova hčerinska družba GEN-I Sonce, je največji ponudnik sončnih elektrarn v Sloveniji. S svojimi izkušnjami in kakovostnimi sestavnimi deli priznanih proizvajalcev zagotavljajo zanesljivost in učinkovitost sončnih elektrarn. Predsednik uprave družbe GEN-I Maks Helbl je poudaril, da njihova hčerinska družba GEN-I Sonce uporablja postopke, certificirane po najstrožjih standardih, in da je nadzor nad delovanjem elektrarn brezkompromisen. Pravilno načrtovanje proizvodnje in porabe energije je ključnega pomena, saj omogoča optimizacijo delovanja sončne skupnosti in zmanjšanje razhajanj med proizvodnjo in porabo.

Prispevek k trajnostnemu razvoju
Lokalne energetske skupnosti imajo pomembno vlogo pri uresničevanju ciljev Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Proizvodnja energije na lokalni ravni spodbuja uporabo obnovljivih virov energije, krepi demokracijo na področju energije in zmanjšuje energetsko revščino. Lokalna proizvodnja energije je ključnega pomena za trajnostni razvoj in zeleno prihodnost, saj omogoča večjo energetsko samozadostnost in zmanjšuje okoljski odtis. Z aktivnim sodelovanjem občin, podjetij in prebivalcev je možno doseči pomembne koristi za vse udeležence in prispevati k trajnostnemu razvoju. S podporo in strokovnim znanjem družbe GEN-I se lahko te skupnosti uspešno vzpostavijo in postanejo zgled za prihodnost energetske oskrbe v Sloveniji.

VIR: Naš Stik