Danes, 28. marca, ob 12. uri bo v protokolarni sobi Mestne občine Velenje (Titov trg 1, 2. nadstropje) javni podpis pogodbe z izvajalcem del za začetek gradnje novega športnega objekta.

Danes, 28. marca, ob 12. uri bo v protokolarni sobi Mestne občine Velenje (Titov trg 1, 2. nadstropje) javni podpis pogodbe z izvajalcem del za začetek gradnje novega športnega objekta. Z Urbanim parkom bomo v Velenju pridobili nov prostor za razvoj perspektivnih mladih športnikov v novih olimpijskih disciplinah, kot so športno plezanje, skejtanje in ulična košarka.
 
Na novinarski konferenci bodo prisotni:
-                      župan Mestne občine Velenje Peter Dermol,
-                      direktor občinske uprave mag. Iztok Mori,
-                      vodja Urada za družbene dejavnosti Marko Pritržnik,
-                      direktor Rdeče dvorane Športno rekreacijski zavod Dimitrij Amon,
-                      direktor podjetja Andrejc Nizke gradnje, d. o. o., Mirko Andrejc,
-                      in direktorica podjetja Andrejc Nizke gradnje, d. o. o., Vesna Andrejc.
 
Pogodbo bosta podpisala direktor Rdeče dvorane Športno rekreacijski zavod Dimitrij Amon in direktor podjetja Andrejc Nizke gradnje, d. o. o., Mirko Andrejc. Urbani park bo urejen na območju zasutega letnega bazena (Kopališka cesta).
 
V začetku aprila bo izvajalec ogradil območje in začel z deli. Vrednost prve faze znaša 2 milijona evrov.
 
Predstavnike medijev vabimo na podpis pogodbe.
 
VIR: MOV