Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji in nosilec zelenega prehoda države v brezogljično družbo. V ospredju naših strateških načrtov je tudi izkoriščanje potenciala Sonca, katerega mednarodni dan obeležujemo danes, 28. maja.

Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji in nosilec zelenega prehoda države v brezogljično družbo. V ospredju naših strateških načrtov je tudi izkoriščanje potenciala Sonca, katerega mednarodni dan obeležujemo danes, 28. maja. Osem sončnih elektrarn skupine HSE je lani proizvedlo 5.674 MWh električne energije. To je primerljivo s 529.238 litri dieselskega goriva, ali, povedano drugače: s takšno količino električne energije bi lahko z električnim avtomobilom prevozili 25,7 milijona kilometrov. 

Skupina HSE dosledno sledi smernicam na področju varstva okolja in obnovljivih virov energije. Prispevek naših sončnih elektrarn – SE Dravograd, SE OCV2, SE Zlatoličje, SE Formin, SE Gimnazija Velenje, SE Hubelj, SE Prapretno, pa tudi SE Brežice, kjer je HSE 49 % lastnik, je na tem področju vedno večji. Skupna moč vseh sončnih elektrarn skupine HSE je namreč že skoraj 10 MW, proizvedena električna energija pa zadostuje za oskrbo približno 1.350 slovenskih gospodinjstev. V izgradnjo sončnih elektrarn skupine HSE so vključeni strokovnjaki družb skupine HSE, večina teh objektov je v celoti plod internega znanja.

»V skupini HSE sončni energiji pripisujemo velik pomen in potencial. Do leta 2030 želimo postaviti 800 MW novih fotovoltaičnih elektrarn, nadaljujemo pa tudi z izdelavo dokumentacije za izgradnjo plavajočih sončnih elektrarn,« pravi dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor HSE, in poudarja: »Vizija skupine HSE je postati odgovoren nosilec zelenega prehoda Slovenije. Projekti sončnih elektrarn igrajo pomembno vlogo pri doseganju tega cilja.«

VIR: HSE