Regionalna razvojna agencija Posavje je kot vodilni partner projekta INNO INDUSTRY v letu 2023 uspešno zaključila projektne aktivnosti.

Regionalna razvojna agencija Posavje je kot vodilni partner projekta INNO INDUSTRY v letu 2023 uspešno zaključila projektne aktivnosti. 

Projekt v vrednosti 1.637.941,00 EUR je bil potrjen s strani nadzornega odbora programa INTERREG EUROPE, ki ga je RRA Posavje kot vodilni partner prijavila na 4. razpis programa INTERREG EUROPE. Projekt INNO INDUSTRY je edini projekt tega programa, kjer je vodilni partner iz Slovenije in je pridobil podporo takratne Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK).

V sklopu projekta se je v obdobju izvajanja 1. 8. 2019–31. 1. 2023 aktivno povezalo 10 partnerjev:

 • Regionalna razvojna agencija Posavje (Slovenija; vodilni partner),
 • ecoplus. The Business Agency of Lower Austria (Avstrija),
 • Ministry of Economics of he Republic of Latvia (Latvija),
 • AMUEBLA (Španija),
 • CIEBI (Portugalska),
 • RISE Research Institutes of Sweden AB (Švedska),
 • Slovak Business Agency (Slovaška),
 • West-Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd. (Madžarska),
 • CLUSTERO (Romunija) in
 • Buckinghamshire Business First (Velika Britanja). 

Cilj projekta je bilo izboljšanje izvajanja inovacijski politik v okviru industrije 4.0 in povečati stopnjo grozdov, ki razvijajo dejavnosti v podporo preoblikovanju industrije 4.0 z izboljšanjem regionalnih in nacionalnih politik. V ta namen smo projektni partnerji v 1. fazi projekta izdelali 10 akcijskih načrtov, njihovi realizaciji in implementaciji pa smo posvetili celotno 2. fazo projekta v trajanju 1 leta (1. 2. 2022 – 31. 1. 2023). 

Vse izvedene aktivnosti projekta INNO INDUSTRY, ki so bile močno podvržene ukrepom epidemije covid-19, so bile usmerjene v medsebojno učenje in izmenjavo dobrih praks med sodelujočimi organizacijami, z namenom spoznavanja prednosti in slabosti v regijah sodelujočih partnerjev v povezavi z delovanjem grozdov in izvajanjem načel 4.0 ter pripravo načrtov za postopen prehod na industrijo 4.0.RRA Posavje je bila vseskozi izvajanja projekta zadolžena za koordinacijo projektnih aktivnosti in zagotavljanje izvedbe vseh projektnih aktivnosti v skladu z delovnim načrtom, koordinacijo dogodkov in aktivnosti posameznih partnerjev, spremljanje izvajanja projekta in nadzor nad optimalno porabo sredstev; zagotavljanje osrednje podlage in podpore za vse vidika dela, zagotavljanje pravilnega izvajanja pravnih, pogodbenih in finančnih obveznosti ter zagotavljanje ustrezne kakovosti projektnih rezultatov.

Poseben izziv so v projektu predstavljale kadrovske spremembe na strani vodilnega partnerja RRA Posavje, saj so se v času trajanja projekta zvrstile koordinatorke Manuela Bojnec, Urška Renko in Špela Sečnik, ki so skupaj s projektnimi partnerji omogočile uspešno izvedbo vseh zastavljenih aktivnosti.

Ključni rezultati projekta:

 • 1 kick-off meeting,
 • 10 študijskih obiskov in izmenjave dobrih praks,
 • 19 sestankov projektnih partnerjev,
 • 1 zaključni diseminacijski dogodek,
 • 6 skupnih poročil o napredku projekta skupnemu sekretariatu Interreg Europe,
 • 1 uspešna evalvacija projekta s strani skupnega sekretariata Interreg Europe,
 • 30 dobrih praks,
 • 10 akcijskih načrtov,
 • 7 sprememb regionalnih/nacionalnih politik,
 • 116 objav v medijih,
 • 6 e-novičnikov,
 • 1 vzpostavljena spletna stran.

Po zaključku projekta bo partnerstvo skladno z zahtevami programa in Pogodbo o financiranju zagotavljalo trajnost projekta in njenih rezultatov nadaljnjih 5 let.


Več o projektu:

 • spletna stran RRA Posavje: https://www.rra-posavje.si/inno-industry.html 
 • spletna stran projekta: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/innoindustry/


VIR: RRA Posavje