Prav zaradi velike dragocenosti tega območja je leta 2002 Občina Cerknica ustanovila zavarovano območje narave Notranjski regijski park, ...

Ljubljana, 15. 4. 2022 – Prav zaradi velike dragocenosti tega območja je leta 2002 Občina Cerknica ustanovila zavarovano območje narave Notranjski regijski park, z namenom, da se ohranjajo, varujejo in raziskujejo naravne in kulturne vrednote tega območja. Vendar pa je Notranjski park le osrednji del veliko širšega območja naravnih pojavov in procesov, ki so med seboj povezani - hidrološko, geološko, geomorfološko in biološko. Velik del tega območja obsegata Planinsko polje in širše območje porečja kraške Ljubljanice, ki pa nista pod nobeno formalno zaščito.

Notranjski regijski park je naravovarstveno eno najpomembnejših območij v državi in izstopa tudi v mednarodnem merilu. Cerkniško jezero, Rakov Škocjan in Križna jama so z razvejanim sistemom požiralnikov, ponornih jam in drugih kraških pojavov najbolj znano presihajoče jezero na svetu. Je tudi izjemen hidrološki pojav, ki ustvarja veliko pestrost narave in posledično izjemno kulturno dediščino.

PR: MOP