ŽUPAN MOM SAŠA ARSENOVIČ NAJ OBJAVI JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV

ŽUPAN MOM SAŠA ARSENOVIČ NAJ OBJAVI JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV

Socialni demokrati Maribor pozivamo župana MOM Sašo Arsenoviča, da prekliče svojo odločitev, da se javni razpis za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov za šolsko leto 2023/2024 ter javni razpis za štipendiranje dijakov srednjega poklicnega izobraževanja za šolsko leto 2023/2024 v letu 2023 ne objavita. Nesprejemljivo je, da v času velikih podražitev, ko se razlika v prihodkih med premožnejšimi in ostalimi povečuje, ko so neenakosti tudi v Mariboru vedno večje, ko se v 190 mio € visokem mestnem proračunu zagotavljajo velika sredstva za ureditev javnih površin »tudi okrog županovih in podžupanovih nepremičnin«, Mestna občina Maribor ne zagotovi v povprečju na posameznika 180 € mesečne štipendije za nekaj deset dijakov in študentov. 
 
Župan Saša Arsenovič je novembra 2022, kot kandidat za župana v letih 2022-26, v svoj volilni program za vsak dan boljši Maribor zapisal »Povečali bomo sredstva za štipendije za nadarjene dijake in študente z namenom zagotavljanja in vračanja najsposobnejših kadrov v mesto«. V avgustu 2023 je bila javnost seznanjena s sledečo odločitvijo »Zaradi težke likvidnostne situacije, na katero smo v Mestni občini Maribor večkrat opozorili, je bila sprejeta odločitev, da se Javni razpis za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov za šolsko leto 2023/2024 ter Javni razpis za štipendiranje dijakov srednjega poklicnega izobraževanja za šolsko leto 2023/2024 v letu 2023 ne objavita«.
 
Ne ozirajoč se na svojo obljubo pred volitvami in na odločitev mestnega sveta, ki je s sprejemom proračuna MOM za leto 2023 podprl štipendiranje dijakov in študentov, župan s preklicem štipendiranja samovoljno in avtoritativno mladim deli nove zaušnice. Socialni demokrati Maribor razumemo, da je situacija likvidnostno zapletena, a hkrati opažamo, da ni videti, da bi župan varčeval pri vlaganjih v javne površine »tudi okrog svojih in podžupanovih nepremičnin«, da je zagotovil dodatna sredstva za podražitve gradbenih projektov ter podprl zagon Mednarodne šole, ki jo mora mestni proračun izdatno financirati. Da Maribor to potrebuje, pravi župan, da bodo v to mesto lahko prišli člani uprav bank, zavarovalnic ali drugih velikih mednarodnih podjetij z družinami z znanjem in kompetencami, s katerimi bi lahko vplivali na razvoj regije. 
 
Maribor ni zgolj mesto premožnih ljudi. Na razvoj mesta in regije ne vplivajo zgolj slednji, kot to očitno verjame župan. Tisto, kar dela Maribor močnega in razvitega, so čisto vsi Mariborčani povezani v  skupnost, katera (po)skrbi za svoje člane. Danes se številne družine zaradi podražitev vedno težje prebijejo skozi mesec. Nadarjeni dijaki in študenti ne izhajajo zgolj iz premožnejših družin, ki jim nepridobitev štipendije ne bo ogrozila njihovega izobraževanja. Prav zato je mestni svet podprl štipendiranje dijakov in študentov, ker se zaveda pomena vlaganja v naše talente in, da prepreči neizkoriščenost potencialov tistih mladih, katerim starši zaradi finančnih zmožnosti tega ne morejo zagotoviti. 
 
Zato Socialni demokrati Maribor pozivamo župana Sašo Arsenoviča, da ne varčuje na mladih, da spoštuje svojo predvolilno obljubo in odločitev mestnega sveta ter nemudoma objavi Javni razpis za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov za šolsko leto 2023/2024 ter Javni razpis za štipendiranje dijakov srednjega poklicnega izobraževanja za šolsko leto 2023/2024. 
 
VIR: SD Maribor
Damjan Cvetko