Novinarska konferenca Mestne občine Celje ob Evropskem tednu mobilnosti

Novinarska konferenca Mestne občine Celje ob Evropskem tednu mobilnosti

Celje, 18. september 2023 - V sklopu letošnjega Evropskega tedna mobilnosti (ETM) smo danes na za promet zaprti Prešernovi ulici pripravili novinarsko konferenco, na kateri smo predstavili dosežke, aktualne projekte in načrte na področju trajnostne mobilnosti, letošnji program ETM v Celju in projekt trajnostnih prihodov v službo in šolo.

Na novinarski konferenci so sodelovali Matija Kovač, župan Mestne občine Celje, Miran Gaberšek, višji svetovalec v Sektorju za prostorsko načrtovanje, promet in varstvo okolja MOC in Anja Zagomilšek, strokovna sodelavka Zavoda Vozim, zavoda za inovativno izobraževanje iz Celja.

Izjava župana Mestne občine Celje, Matije Kovača:
"Vizijo, ideje in cilje, ki nas opredeljujejo, je treba tudi živeti in Evropski teden trajnostne mobilnosti je projekt, ki ga lahko - in smo ga - odlično izkoristili za to, da povabimo ljudi vseh generacij v mesto in jim še približamo načine mobilnosti, ki ne obremenjujejo okolja. Je res dobra priložnost, da se povežemo s šolami, vrtci in drugimi ustanovami in jih spodbudimo, da nam pomagajo širiti zavest o trajnostnih navadah, ki lahko naše življenje bistveno izboljšajo. Tudi letos smo zasnovali zelo dober program. Vabim vse Celjanke in Celjane, da pridejo v mesto v Evropskem tednu mobilnost in da čim več uporabljajo okolju prijazne načine potovanja. Z aplikacijo Centralka, ki je izšla v mesecu avgustu, je to še bolj udobno.
Področje trajnostne mobilnosti lahko umestimo v dva izmed petih strateških ciljev, ki smo si jih zadali v naši ekipi ob prevzemu vodenja občine za naslednje obdobje. Gre za cilj Trajnostni urbani razvoj, ki zasleduje urejeno in pregledno prostorsko politiko in je pogoj za v prihodnost usmerjeni razvoj mesta. Drugi strateški cilj pa je Zeleno mesto po meri ljudi, kjer je poudarek na zelenem, urejenem in dobro vzdrževanem mestu s podeželjem, z osredotočenostjo na kakovost življenja občank in občanov vseh generacij.
V zadnjih letih je bilo na področju trajnostne mobilnosti postorjeno marsikaj. Ukrepi s področja trajnostne mobilnosti se sicer v Mestni občini Celje v zadnjih letih izvajajo v okviru Celostne prometne strategije, za katero je predvidena prenova, saj je bila sprejeta približno pred desetletjem."

O aktualnih projektih s področja TM:

Centralka
Centralka, ki smo jo predstavljali na pravkar končanem MOS-u se je odlično prijela, zelo smo zadovoljni z odzivom uporabnikov:
Približujemo se številki 5000 uporabnikov, zavoljo promocije na MOS-u pa se je številka v zadnjih dneh še povišala.
Razmerje med aplikacijo in fizično kartico je po pričakovanju izrazito v prid aplikaciji, ki omogoča boljšo uporabniško izkušnjo.
S Centralko je bila večina transakcij opravljenih za parkiranje, sledi plačilo vožnje na Celebusu.
Navezava na lokacijo ETM

Preureditev Prešernove
Prešernovo ulico nameravamo preurediti tako, da bo na njej manj avtomobilskega prometa, jo nameniti predvsem pešcem in kolesarjem in jo ozeleniti.
Projekt preureditve Prešernove ulice nameravamo prav tako prijaviti na razpis za evropska sredstva v sklopu Celostnih teritorialnih naložb, in sicer predvidoma konec prihodnjega leta?.
Želimo biti zgled

Trajnostni prihodi v službo
V sklopu ETM na Mestni občini Celje ponovno izvajamo akcijo spodbujanja trajnostnih prihodov v službo (peš, s kolesom, skirojem, Celebusom ali pa z avtom, vendar v družbi - deljeni prevoz), ki smo jo testno izvedli že maja (.
V akcijo, ki smo jo začeli minuli petek, želimo tokrat vključiti tudi čim več zaposlenih v celjskih javnih zavodih in podjetjih.

Miran Gaberšek (MOC) je predstavil projekt Mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje ter govoril o sistemu javne izposoje koles KolesCE in mestnem potniškem prometu Celebusu.

Zaključek projekta Mreža kolesarskih povezav v MOC
V teh dneh so se končala gradbena dela v sklopu projekta Mreža kolesarskih povezav v Mestni občini Celje, s katerim je bilo v mestu zgrajenih, na novo urejenih in označenih več kot 40 povezav, v skupni dolžini 33,6 kilometra.
Več o tem v ločenem sporočilu za javnost.

KolesCE
KolesCE še naprej beleži rast. V avgustu smo tako, kljub izrazito slabemu vremenu in ujmam, zabeležili več kot 7.600 najemov koles, število registriranih uporabnikov sistema pa je že več kot 16.500.
Pred časom smo s čipi nadgradili kolesa prve generacije, posledično tudi manj težav z vandalizmom.

Celebus
Uvedba novih linij (Medlog-Babno-Celje ŽP, linija na Šmartinsko jezero), prilagoditev obstoječih linij.
Z novimi in prilagojenimi linijami poskušamo čimbolj prisluhniti potrebam in pobudam občanov, vendar vseh želja zaenkrat s trenutno floto desetih avtobusov ni mogoče uresničiti.
Električni avtobusi: predvidena je nabava štirih e-busov s prijavo na razpis Eko sklada, predvidoma dve e-polnilnici pa bomo financirali iz proračuna.

Anja Zagomilšek (Zavod Vozim) je podrobneje predstavila letošnji program ETM v Celju. ki je nastal v sodelovanju še z drugimi partnerji. Predstavila je tudi projekt trajnostnih prihodov v vrtec, šolo in službo.

Program ETM 2023
Pester program dogajanja, ki bo v glavnem potekal na Prešernovi ulici, se je začel v soboto, 16. septembra 2023, in je namenjen vsem generacijam. Dogajanje na osrednjem prizorišču soustvarjajo Šolski center Celje - Srednje šola za gradbeništvo in varovanje okolja, Gimnazija Celje - Center, umetniška smer in predšolska vzgoja, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Zelenice Celje, Decathlon s svojo pregledovalnico koles.
na Prešernovi se predstavlja tudi Centralka itn.
V sredo bo poudarek na varni trajnostni mobilnosti, z mladimi pripravljamo t.i. strukturirani dialog, kjer bodo mladi iskali rešitve, kako prepričati ljudi, da bi namesto avtomobilov bolj uporabljali javni prevoz in druge trajnostne oblike, četrtkovo popoldne bo v znamenju kolesarstva. V petek na dan brez avtomobila, ko bo najbolj bogat program in bo Prešernova v celoti zaprta za promet, pa na prizorišču s pisarno na prostem uradoval tudi župan Matija Kovač.

Trajnosti prihodi v vrtec, šolo in službo
Začetek ETM je tudi izhodišče za ponovno akcijo Celje se pelje trajnostno v vrtec, šolo in službo, ki jo v sodelovanju z MOC, šolami, vrtci in drugim podjetji izvaja Zavod Vozim. Akcija bo trajala štiri tedne.

Projekt v osnovnih šolah je bil izveden že lani, na MOC smo ga testno izvajali v maju, v tem času pa so se akciji pridružila podjetja oziroma posamezniki iz številnih (javnih) podjetij in zavodov. VO-KA, Celjskega mladinskega centra, Ljudske univerze Celje, Zdravstvenega doma Celje, Desetke, Zavoda Celeia Celje, Cetisa, akciji pa se bosta predvidoma pridružila še City center Celje in Elektro Celje Energija.

Pri akciji trajnostnih prihodov bo skupno sodelovalo približno 2000 otrok in skoraj 600 zaposlenih.

VIR: MOC