Klub mladih poslancev je na pobudo predsednice Sare Žibrat 15. januarja 2024 opravil prvo strokovno sejo na terenu

Klub mladih poslancev je na pobudo predsednice Sare Žibrat 15. januarja 2024 opravil prvo strokovno sejo na terenu. Člani so obiskali pomursko regijo, kjer so se seznanili z delom z mladimi na področju vzgoje, izobraževanja in socialnega varstva ter s področjem socialnega podjetništva.

Poslanci so opravili sestanek z vodstvom Vzgojnega zavoda Veržej ter strokovnimi delavci na Centru za socialno delo Murska Sobota. Osrednji temi pogovorov sta bili delo z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskih težavami ter delo z romskimi družinami. Izpostavljena je bila problematika prostorske in kadrovske stiske v strokovnih centrih zaradi porasta odločb o odvzemu otrok in pomanjkanja rejnikov. Na Centru za socialno delo so opozorili na povečanje primerov nasilja v družini v preteklem letu in na potrebo po dodatnih kadrih v pomurski regiji, kjer ni dovolj podpornih nevladnih organizacij, ki bi lahko blažile stiske na terenu.

Utrip goričkega podeželja so imeli poslanci priložnost začutiti na obisku socialne kmetije Korenika, ki uspešno povezuje ekološko kmetijstvo s socialnim vključevanjem ranljivih skupin, lokalne izdelke pa zagotavlja tudi šolskim zavodom.

Člani se bodo na naslednji redni seji Kluba pogovorili o pridobljenih informacijah in preučili možnosti za nadaljnje pobude ali pripravo zakonskih sprememb, ki bi izboljšale položaj otrok in mladostnikov v Sloveniji.

Foto - Skupinska fotografija Kluba mladih poslancev (od leve): Andrej Hoivik, Lucija Tacer, Lenart Žavbi, Sara Žibrat in Damijan Zrim.

PR - Služba za odnose z javnostmi Državni zbor Slovenije