Mestna občina Celje je včeraj na svoji spletni strani objavila javno povabilo za zbiranje predlogov za članstvo v stalnih strokovnih komisijah Mestne občine Celje na področju kulture.

Celje, 22. februar 2024 - Mestna občina Celje je včeraj na svoji spletni strani objavila javno povabilo za zbiranje predlogov za članstvo v stalnih strokovnih komisijah Mestne občine Celje na področju kulture. Namen povabila je pridobiti čim bolj kakovosten nabor kandidatov za ocenjevanje vlog, ki bodo prispele na nov eno- in dvoletni razpis za financiranje vsebin in projektov v kulturi v Mestni občini Celje.

Gre za strokovno pomoč pri kvalitativnem ocenjevanju vlog prijaviteljev s področja kulture.

Članstvo je predvideno v strokovnih komisijah za naslednja področja: uprizoritvene umetnosti in ples, glasbene in vizualne umetnosti, literarni programi in založništvo, avdiovizualne dejavnosti, kulturno-umetnostna vzgoja, aktivnosti mrež kulturnih organizacij in enostavni projekti.

Kandidata za člane posamezne stalne strokovne komisije lahko predlagajo javni zavodi in nevladne organizacije ter samozaposleni v kulturi. Kandidat lahko predlaga tudi samega sebe.
Člani stalnih strokovnih komisij na področju kulture bodo imenovani s sklepom župana Mestne občine Celje, njihova imena in priimki pa bodo objavljeni na spletni strani MOC.
Predloge kandidatov s kratko utemeljitvijo zbiramo do 5. marca 2024.

Več informacij na spletni strani MOC na povezavi: